דף הבית

יסודות ההתמרה

 עקרונות השיטת  

האישה מאחורי

תוכנית

לוח זמנים

גלריה

סדנאות וקורסים

עיתונות

עדכונים

וחדשות

 
 
 
 

מקצוע

"ההתמרה"

המכון

הבינלאומי

שנה טובה

2009

 

אתם נמצאים בדף - יסודות ההתמרה

לעמוד הראשי

 
 

בבסיס תורת ה"התמרה –מרכבה" יש את ההכרה להבאת "תובנה"- מודעות של "מארג" ביקום במקום תודעה של "תחרות", מעמדות והיררכיה או אבולוציה.

תובנה של הקיום כמהות אחת שמכילה כל והכל הם חלקיקים של השלם הפועל ברשת הרמונית של קשר ללא תלות או חסר.

מרכבה במשמעות של הרכבת כל ניצוצות הבריאה, כל החלקיקים, כל המשלימים האנרגטיים לאיחוד, מהות שמתקיימת באחדות של אהבה אור ושמחה.

 

מיסודות ה"התמרה"

ה"התמרה" במהותה הינה תנועה לריפוי הבריאה, לריפוי היסוד הראשוני שיוצר מחלה, כאב, סבל, שנאה, אלימות, רוע, מחלות ומוות.

ה"התמרה" איננה אמונה או השקפת עולם, ה"התמרה" הינה תהליך של הוכחות שמתקיימות בפיזי ובלא פיזי. ניסיונות ומחקרים שמוכיחים במצמיאות הקיום שלהם את האחדות שבין הפיזי והלא פיזי. ה"התמרה" איננה תורה סטטית, ואיננה במצב של אמת מוחלטת. היא תהליך מתמשך שמשתנה כל הזמן בהתאם לגילויים ולתנועת הויברציות החדשות. מה שידוע עכשיו, מה שפועל עכשיו איננו בהכרח מה שיהיה בעוד זמן – דקה, שעה, שנה וכו', ומטבעה אינה סוגדת בחוקים מוחלטים, ועל כן איננה תורה דואלית של טוב ורע, גבוה נמוך, יותר ופחות, כל רעיון בכל מצב הוא המקסימום באותו הרגע של השילוב שייצר את המצב או הרעיון באותו הרגע. על כן הינו המהות הממשית של מימושו באותה תשלובת (קומבינציה).

תנועת ה"התמרה" רואה ביקום מהות אחת של אינסוף רעיונות שהם בביטוי כבריאה. התיאור של מה שלמעלה ומה שלמטה למעשה אומר: מה שמתקיים במימוש פיזי הינו ביטוי בצורה פיזית של רעיון שאינו פיזי. אין הגופים הפיזיים מכילים את הישות הרוחנית, אלא הם הישות הרוחנית בשינוי צורת מימוש. הגוף הפיזי והגוף הרוחי הינם אחד. מה שלמעלה – רוחי, הינו מה שלמטה – פיזי. וכן להפך. לא שתי מהויות שדומות זו לזו, אלא אותה מהות בשינוי ביטוי.

כל רעיון ביסודו מכיל את אינספור האפשרויות למימושו באופנים שונים, בממדים שונים, ובהתגבשות למימוש במהות החומרית. כל רעיון במהותו הינו חופשי ובלתי מוגבל בביטוי מהותו ובמעבר מצורת ביטוי אחת לשנייה, מעבר מממד אחד לשני בו-זמנית (מעבר חופשי זה הינו היכולת של מעבר ממצב מופשט לממדים (ממדים לא דחוסים) למצב ביטוי חומרי וחוזר חלילה, ללא שחיקה של הגוף הפיזי (כגון מוות של הגוף והתפוררותו הפיזית). מעבר זה ניתן לביצוע באמצעות שינוי פנימי של התדרים באופן הביטוי.

הגוף הפיזי כולל התפקוד הפיזי, הינו ביטוי דחוס של הרעיון הרוחי. הרעיון הרוחי מתבטא בדחיסות בחומר הכימי, או במורכבות של היסודות. כל יסוד או מצבי קשר כימיים הם למעשה הביטוי הפיזי של מצבים רוחיים. לדוגמא, החמצן, או המגנזיום הפיזי, הינו הרעיון הרוחי שהתגבש לביטוי בממד החומר. התפקוד הכימי-הורמונלי, הינו בעצם תפקוד הרעיון הרוחי בביטוי תדר פיזי. זו בעצם הסיבה שלמה שנקרא "פסיכוסומטיה". אם המצב הרוחי מתפקד בעיוות, הביטוי שלו בכימיה ובמוח ובתפקודי החיים בגוף מתקיימים בעיוות.

כל רעיון מרעיונות האינסוף מכיל בתוכו את יתר אינסוף הרעיונות ואת הרעיון הייחודי שבו. כל רעיון הינו אינסוף ובו-זמנית אפשרות המעבר הבו-זמני בין הממדים מאפשרת לכל רעיון להיות במימוש ללא הגבלה או סכנה של קיום מהותו, וכן מאפשר לו להיות ללא תלות ברעיונות האחרים לקיומו. הוא מהות שמקיימת את עצמה באופן אינסופי ללא צורך או הזדקקות לרעיונות האחרים.

כל רעיון יש בו את היכולת (פוטנציאל) לממש עצמו בביטוי כלשהו משאר הרעיונות של האינסוף. כל רעיון הינו ייחודי למה שהוא וגם כל יתר הרעיונות שבאינסוף (הרעיון של אדם יכול לתמר עצמו לרעיון חתול). כל רעיון יש בו היכולת לנוע בין הממדים באופן רציף וללא מצב של קושי באופן טבעי וזורם.

הסיבות לסבל, רוע, פחדים, מוות מחלות ביסודם באים מסיבה אחת – חוסר היכולת של הרעיון לנוע בין המימדים השונים באופן טבעי ובו-זמני, מה שיוצר הגבלה לקיום הרעיון והפחד הקיומי של הרעיון ולאפשרות הקיום שלו כאינסוף. פועל יוצא ממצב זה הינו מצב התלות הקיומית. הרעיון אינו יכול להתקיים בפני עצמו כאינסוף וזקוק לקיומו עזרת הרעיונות האחרים. אי היכולת להיות בהמשכיות ללא תלות יצר את אי היכולת להיות אינסוף ושלמות.

פועל יוצא ממצב התלות הינו מצב הפחד של הכחדה, פועל יוצא מפחד זה יוצר את הצורך להתקיף ולקחת את חיי הרעיונות האחרים למען הישרדות וכן הפחד שהרעיונות האחרים מאיימים על הקיום של הרעיון הייחודי שלי – זה יוצר את מצב השנאה שלי, מה שיוצר התגוננות וקונפליקט – זה יוצר את מצב השנאה והכחדה של רעיונות האינסוף. מלחמה על קיום החיים בין כל הרעיונות. זה בעצם מה שיצר את האגו הפרטי המצמצם. זה מה שיוצר צמצום, רוע וסבל.

"תיקון עולם" משמעותו תיקון המצב היסודי בבריאה שיוצר את אפשרות הסבל מהסיבה שמניתי לעיל. החזרת היכולת לרעיונות לנוע בין ממדים ולהיות אינסוף ביטויים באופן סימולטני ללא שחיקת הביטוי הפיזי – הגוף - על ידי מוות. מעבר עם הגוף הפיזי לממד רוחי וחוזר חלילה.

יכולת זו מחזירה לרעיונות את אפשרות הקיום האינסופי במעבר בין ממדים ובקיום עצמם ללא הגבלה. הבריאה במצב זה אין בה תלות או סכנת קיום, מה שיוצר מיידית מצב של שלום ואהבה וחיי נצח בכל הביטויים.

רעיון ה"התמרה" לתיקון – על ידי החזרת המצב הראשוני של תנועה בין ממדית לכל הרעיונות, יתבטל מאליו מצב התלות – הפחד והסיבה למלחמה והעימות בין הרעיונות והממדים והעולמות השונים.

ה"התמרה" כתובנה (פילוסופיה) מצהירה ומכירה בכך שאין כל אשמה או מה שתורות אחרות מגדירות כחובות קרמטיים לבני אנוש או לכל רעיון מרעיונות הבריאה.

המצב של תפקוד לקוי (רוע, מחלה וכו') הינו בבסיס התפקוד המהותי היסודי של הבריאה, ותנאים אלו הם שיוצרים את התופעות של רוע, מחלה וכו'.

התפקוד של היקום הינו פועל יוצא מהתנאים הראשוניים שבה הבריאה מתפקדת בהווה. הגוף הפיזי (של כל רעיון פיזי, לא רק בני אנוש) הינו ביטוי של הרעיון באופן דחוס ומוצק. אי לכך, בהיותו מוצק, המימוש מוגבל למקום ובזמן. הרעיון בביטוי רוחי (בכל שאר הממדים שאינם פיזיים), אינם מוגבלים בזמן ומקום. אי לכך הם מתקיימים ללא הגבלה באופן סימולטני כל הזמן ומצויים כל הזמן במימוש גם בתוך הגוף הפיזי רק הגוף הפיזי הינו ביטוי ומימוש מוחלט של כל הרעיונות. בכל יתר הביטויים הלא פיזיים חסרה יכולת של שלמות (מקסימום ביטוי), שמצויה בביטוי של הגוף הפיזי.

על ידי יכולת מעבר ממימוש מוצק פיזי למימוש ללא-פיזי (לשנות, לתמר את התדר של הגוף הפיזי לתדר הרעיון בממד אחר, וחוזר חלילה, והגוף משתנה ללא שחיקה לתדר לא פיזי). בכך אין יותר מוגבלות לממד החומר לזמן ולמקום, ויש תנועה אינסופית לעיון, גם כחומר וגם כרוח.

החיים והקיום הינם ויברציות אינסופיות שמתמשכות מאינסוף לאינסוף – אין התחלה ואין סוף לקיומן של הויברציות הללו. אין היררכיה בתוך הקיום הזה, וכן אין אבולוציה. יש רק צירופי מצבים ותנועות של ויברציות שיוצרות תנועות אחרות, שבאות ויוצרות עוד תנועות.

מדוע קיים סוג מסוים של תנועות או מצבים או חומרים? זו רק התפתחות של צירופי ויברציות ותנועות שיצרו את המצב הקיים שגם הוא אינו סטטי, ואף מה שנראה דומה ושווה, אינו זהה למשנהו. כל רעיון בביטוי הינו מהות ייחודית בפני עצמה, הצטברות של תנועות שונות שיצרו את הקיום הזה, שאף הוא משתנה מרגע לרגע. אין אבסולוט כמשהו שאינו משתנה. אין אמת אחת מוגבלת לחוקים. החוק היחיד שאולי קיים הוא, שאין הגבלה ותנועה אינסופית.

  תנועת ה""התמרה"" מטרתה להביא – להחזיר את הקיום של כל רעיונות האינסוף לקיום באנרגיית חיים ללא הגבלה בחיי נצח, באהבה, שלום והמשכיות ללא תנאי.  

לפרטים נוספים

נעמי אימבר פיינברג

טלפון :  086339390  /  0545378103 

Tel : +351  912141111

31885494  Tel : +386

545378103  Tel : +972

 havia@netvision.net.il

כתובת האתר באנגלית: WWW.HATMARA.ORG

כתובת האתר בסלובניה: www.hatmara-merkava.org/metoda.html  

כתובת האתר בעברית: www.akatar.com/HatmaraIndex.htm

חזרה

למעלה

כל הזכויות שמורות לנעמי אימבר פיינברג.

  פורטוגל - Registration HATMARA – Proc. no 1385/2002

דרושה קבלת רשות והסכמה כדי ללמד או להשתמש בכל חלק מהשיטה מהמחברת.

אין להעתיק, ללמד או להשתמש בכינוי אחר ללא קבלת רשות והסכמה של המחברת.

שים לב : המידע הנחשף באתר אינטרנט זה אינו מהווה תחליף מכל סוג שהוא לייעוץ ולטיפול רפואי

נבנה ע"י ניצה לוין 03-9364272