לעמוד הראשי

ראש השנה - בישראל

ראש השנה הוא זמן של התבוננות פנימית והכנה לקראת השנה החדשה

בראש השנה, כל אחד מתחיל מחזור נוסף בחייו

יום כיפור - יום של סליחה וחשבון נפש

ראש השנה ויום הכיפורים  הם מועדי תחילת השנה ביהדות.

אנו מתחילים מחדש, בתקווה שהשנה הבאה תהיה טובה יותר בכל התחומים.

בקדמת דנא ציין החג את תחילתה של השנה החקלאית, שחלה בחודש תשרי, הוא חודש אסיף היבולים אל היקב והגורן, והכשרת הקרקע לשתילה ולזריעה של תבואות החורף. את החג החקלאי חגגו אז במשך יום אחד, אנו לעומת זאת , נוהגים לחגוג במשך שני הימים, א' וב' בתשרי, ובכך אנו מציינים את תחילתה של שנה חדשה יהודית, לפי הלוח העברי.

לראש השנה היהודי כמה תארים המתייחסים כל אחד לייעודיו השונים של החג.

למשל, ראש השנה נקרא גם " יום תרועה" על פי האמור "בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש" (ויקרא כג כד). בתפילת החג נקרא ראש השנה גם " יום זיכרון", שכן התקיעה בשופר מעלה את זכרם של בני ישראל לפני ה'. חכמינו מנו עשרה טעמים לתקיעת שופר בראש השנה. אחד הטעמים הוא זכר לעקידת יצחק, המסמלת את פסגת האמונה בה' ואת מסירות הנפש למען קידוש שמו. כן ראו בתקיעה בשופר מעשה המיועד לזעזע את המתפללים ולהביאם לידי הבעת חרטה.

 

מסימני החגים וממנהגיו:

מנהג  - בקשת סליחה מכל מי שייתכן כי פגענו בו . אנחנו רוצים  להתחיל את השנה עם "לוח חלק".(כפי שאנו מצפים מאחרים שיסלחו לנו, כך גם מצופה מאיתנו להיות סלחניים).

רוב האנשים  נוהגים לטבול במקווה בערב ראש השנה , בצהרי היום. לטבילה במקווה יש חשיבות כחלק מתהליך ההתנקות.

יש הנוהגים לבקר בבית הקברות בבוקר שלפני ראש השנה, ולהתפלל אל הקדוש ברוך הוא בקברות הצדיקים.

בבוקר שלפני ראש השנה עורכים "התרת נדרים" - ביטול השבועות שנשבענו במהלך השנה. בין שנאמרו במודע, ובין שנאמרו בהיסח הדעת.

 

סעודת החג

נוהגים לאכול חלות עגולות, המסמלות שלמות והשלמה. בסעודת החג, לאחר ברכת "המוציא לחם מן הארץ", טובלים את החלה בדבש כסמל לתפילתנו לשנה מתוקה.

לאחר מכן, טובלים תפוח בדבש, מברכים ברכת "בורא פרי העץ" , ואוכלים ממנו חתיכה. ואז אומרים "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" (יש גם המברכים על התמר).

אנחנו מבקשים שנה טובה ומתוקה - משום שכל מה שקורה לאדם הוא לטובה .

בראש השנה אנחנו אוכלים מאכלים שונים אשר מסמלים עבורנו תקווה לדברים הטובים שיאפיינו את השנה הבאה.

למשל: לאחר אכילת רימון: " יהי רצון ...  שנהיה מלאים מצוות כרימון."

לאחר אכילת ראש  דג: " יהי רצון...  שנהיה לראש ולא לזנב"

תמיד תוכלו להוסיף בקשה משלכם.

נהוג לקשט את השולחן סביב סביב בעלים ירוקים, וגם להניחם בקערות שבמרכז השולחן, ויש המקשטים בענפים צעירים וירוקים את הכניסה לבית – סמל ללבלוב ולתחילתם של חיים חדשים.

 

השופר

מצווה בסיסית היא - שמיעת קול השופר. בשופר תוקעים ביום ולא בלילה .

על כולם  להתכוון לשמיעה כי בשמיעתם הם מקיימים את מצוות התורה.

(בשבת לא תוקעים בשופר).

השופר שבו תוקעים בראש השנה, צריך להיות מקרן איל (כבש זכר) מעוקלת, שאורכה עולה על 10 ס"מ.

(מותר להשתמש בשופר מקרן של בהמה טהורה אחרת - חוץ משור או פרה).

 

בתפילות ראש השנה  משתמשים בספר תפילות מיוחד שנקרא "מחזור".

בימי החג, מחליפים את הפרוכת שמכסה את ארון הקודש בבית הכנסת, לפרוכת לבנה, כסמל לכך שחטאינו "כשלג ילבינו".

 

תשליך

בתפילה זו אנו "משליכים" באופן סמלי את חטאינו.

מטרת ה"תשליך" היא לעורר את האדם, להגיע להתבוננות פנימית, ולהתחייבות עצמית לתקן ולשפר את מעשיו.

לפי המנהג נהוג לברך בברכת "שנה טובה" את בני המשפחה, החברים והמכרים לפני החג, ולאחל להם בפרוס השנה החדשה כי יתמלאו כל משאלות לבם לטובה. בנוסף , נהוג גם לברך "לשנה טובה תכתבו ותחתמו" , כיוון שלפי המסורת ראש השנה הוא גם "יום הדין" , שבו נכתב דינם של בני האדם לשנה הבאה על סמך מעשיהם בשנה החולפת. את הדין נותן האדם לפני מלכו , ואכן, ראש השנה נחשב במסורת ליום שבו הוחל בבריאת העולם וגם ליום המלכתו של ה' למלך על ישראל ועל העולם .

 

 "לשנה טובה תכתבו ותחתמו"  

  שנה טובה ומתוקה

לעמוד הראשי

 כל הזכויות שמורות למערכת "הקטר" 2005  
ניצה לוין  טלפקס : 03-9364272

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות, הכתבות, המאמרים, היצירות ולתצלומים המתפרסמים בירחון (באתר) זה והם על אחריות במפרסם בלבד.