לעמוד הראשי
 

 החופש הגדול

סיכום מחוויה אישית - ניצה לוין

 

 
 

האחווה

התמורות שחלו בתחום יחסי הורים-ילדים בעת החדשה, ממעמד של הורים אוטוקרטיים , בעלי סמכויות לא מוגבלות, למעמד פחות ערך של הורים המוצאים עצמם במעמד שווה זכויות לילדיהם כמעט, , ידוע ומוכר לכולנו, ולא תמיד לטובה.

לעתים יש בלבול בין חופש לפריקת עול. רבים חושבים כי דמוקרטיה פירושה, שהילד חופשי לעשות ככל העולה על רוחו. ילדינו הגיעו למצב שבו הם מסרבים להישמע לאיסור, משום שהם סבורים כי הזכות בידם לשקול מה מותר ומה אסור – זוהי פריקת עול ולא חירות!

אם כל אחד מבני המשפחה יתעקש לעשות ככל העולה על רוחו, נקבל בית מלא "עריצים", שכל אחד נוהג בו לפי ראות עיניו ואז – האווירה היא של הסתכסכות מתמדת, המולידה מתיחות, כעס, עצבנות ורגזנות. כל השלילי שבחיים חברתיים עולה ומשגשג – וברקע מככבת אווירת מדנים.

אמת הדבר כי, החופש הנו חלק מהדמוקרטיה, אולם לא תמיד זוכרים אנו את הפרט העדין, כי החופש לא יכול להיות מנת חלקנו אם לא נכבד גם את חופש הזולת!

כדי שהכול - ילדים והורים יחדיו, ייהנו מן החירות חייבים אנו להשליט סדר, והסדר דורש הגבלות וחובות מסוימים. החופש דורש גם אחריות (למשל :אם לא אנהג באחריות לפי חוקי התנועה תיגרם תאונה, ואז יבוא הקץ עלי ועל החופש גם יחד. החופש לנהוג במכונית דורש שאקבל את ההגבלות של חוקי הבטיחות).

יכולים אנו להיות חופשיים רק בתוך שמירה על הסדר, ושמירה על החוקים.

זה הוא סדר שנשמר על ידי כל אדם לטובת הכלל.

חופש ללא הגבלה, ללא גבול, הופכת את הילדים לעריצים ואת ההורים לעבדים, וזו אינה דמוקרטיה! הילדים נהנים מחירות בשעה שעל ההורים מופעלת מלוא האחריות- זו אינה דמוקרטיה!

התוצאות הרסניות.

הילדים עסוקים בכיצד להשיג את מבוקשם ולא בעקרונות ובהגבלות הדרושים כדי לאפשר חיים בחברה נעימה וחיי משפחה תקינים.

ההתעניינות בזולת וההתעניינות החברתית אינה מתפתחת ואף נכחדת – העריצות הילדית היא גורם לאי הסתגלות.

הגבלות ותחומים אשר מוגדרים כהלכה, מעניקים תחושת ביטחון ומאפשרים פעילות תקינה בתוך מסגרת המשפחה או מסגרת חברתית אחרת.

בלי אלה הילד חש את עצמו אבוד לחלוטין.

מאמציו "למצוא את עצמו" מוצאים את ביטוים בהתנהגות מרדנית והרסנית. ילדים אילו אינם מרוצים מעצמם.

 החופש דורש סדר. ללא סדר לא ייתכן חופש.

הסיסמה שלי :"חירות ואחריות", הבה נעודד ולא נכריח.

יש לתת כבוד לסדר. צריך להמריץ את הילדים לקחת מרצונם את השמירה על הסדר לטובת התפתחותם בחברתנו הדמוקרטית.

 

 
 כל הזכויות שמורות למערכת "הקטר" 2005  
ניצה לוין  טלפקס : 03-9364272

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות הכתבות ולתצלומים והם  על אחריות המפרסם בלבד