לעמוד הראשי
  הקרון של עדה
   

שיטת ימימה

מאת: עדה שנים

לפני כחודש התוודעתי לשיטה רוחנית, שפיתחה מורה רוחנית חרדית, ימימה. היא ביססה את שיטתה על עקרונות רוחניים יהודיים ושיטות של הפסיכולוגיה המודרנית, המזכירים במקצת את פרויד. 

ימימה הקנתה לתלמידותיה כלים לצמיחה אישית ולפיתוח מודעות. היא לא השאירה אחריה כתבים,אך תלמידותיה מלמדות את השיטה וממשיכות את דרכה.

ימימה מאפשרת לנו להכיר במגבלות שלנו, בחסכים שלנו, בכאבים שלנו ולהבין מאין הם באים. מקור הכאב, החסך החולשה הוא בילדות. באהבה שלא קיבלנו מהורינו בעיקר בחוסר אהבת אם. 

חוסר אהבת אם אין לו קריטריונים אובייקטיביים, הכל מבוסס על תחושות סובייקטיביות של הילד החש, שאינו מקבל מספיק אהבה.

אותו ילד נשאר אתנו גם בבגרותנו, ופוער בנו פצעים הגורמים לנו לפרש את המציאות בדרך הייחודית לנו. הכעסים, העלבונות, הצרכים שלנו הפגיעות שלנו כולם הם הילד שבנו.

ימימה מלמדת אותנו לזהות את הילד הפגוע ולתת לו אהבה. להשלים את ו ולאהוב אותו,כי הוא חלק מאתנו.

כאשר נלמד לקבל את החלקים הפגיעים שלנו, את החלקים שאנחנו מפרשים כלא "טובים" שיש להלחם בהם, אז יהיה לנו קל יותר לאהוב את עצמנו כפי שאנחנו.

כאשר אנחנו מזהים בעצמנו רגש שלילי כלשהו כלפי האחר או כלפי עצמנו, על פי ימימה, עלינו להכיר בכך שהוא שם, כי הילד שבנו שם ולקבל אותו, את הרגש הזה, להשלים אתו.

זהו השלב הראשון בהבנת עצמנו.

האהבה העצמית מתחילה בקבלה העצמית,ובידיעה שאנחנו לא מושלמים. ולמרות זאת אנחנו ראויים.

בדרך זו אנחנו לומדים להפריד בין האני שלנו לבין הזולת. מקור התייחסותו של הזולת אלינו נעוץ בצרכיו הוא, במגבלותיו, בתפיסת עולמו, רצונותיו, בילד שבו, בפגיעות שבו. ולכן אם נדע, כי גם בזולת שוכן הילד הפגוע, נדע שגם כאשר הוא פוגע בנו, או דוחה אותנו, זה לא בגללינו זה בגללו. שלוות הנפש שלנו מקורה בכוח, שאנחנו מקבלים מהתחושה, שמותר לנו להיות בלתי מושלמים וחלשים, ואנחנו יכולים לטפל בחלק החלש ע"י הענקת אהבה לאותו חלק "מוסתר","רע","טיפש"וכו'.

הענקת אהבה לזולת והיכולת לקבל אותו כפי שהוא תלויים בראש ובראשונה בזיהוי נקודות התורפה שלנו, הכשלים שלנו המגרעות שלנו הפחדים שלנו, וביכולת שלנו לקבל אותם. ואז תהיה לנו היכולת לקבל גם את הזולת עם כל חסרונותיו.

על פי ימימה, הביקורתיות שלנו כלפי הזולת נובעת מזיהוי המגרעות שמצאנו בו כמגרעות המוסתרות בתוכנו. חוסר היכולת להשלים איתן בתוכנו מוצאת את ביטויה כביקורתיות כלפי הזולת, הנושא אותן תכונות.

דבר נוסף, המקנה לנו כוח הוא היכולת שלנו לקבל את נקודות התורפה, שהן בעצם הילד הפגוע שבנו והויתור על ההסתרה, על ההכחשה, על המלחמה היום יומית, על הנזיפה העצמית, על התוכחה העצמית. ההחלפה של ה"זמזום" הזה במוח של: "אני לא בסדר" ב:"אני בסדר". ויתור זה מפנה לנו אנרגיה, ומאפשר לנו להפנותה לאפיקים בונים.

הסדנאות,הנערכות בערים הגדולות בארץ וגם ברחובות כוללות גם שיעורי בית של יישום עקרונות השיטה בחיי היום יום, וגם קריאה משיעוריה של ימימה, שהוכתבו לתמידות בלשון לא יום יומית אלא לשון הספרות היהודית המאוחרת הנשמעת לנו ארכאית במקצת. כל נושא מוקרא, מוכתב ואח"כ דנים בו ומפרשים אותו. בשיעור שאחריו דנים בבעיות שהתעוררו תוך כדי יישום שעורי הבית.

הבעיות המועלות בשיעורים הן בעיות ביחסים בבית, בעבודה ובכלל. יופייה של השיטה ושל אופן הקנייתה נעוץ ביישום המיידי ובמשוב המיידי הניתן לתמידות.

השיעורים ניתנים ב"מרחבים"ברחובות.

 

עדה שנים

מורה אקדמאית ללשון עברית

 הכנה לבגרות

 08-9471689   נייד: 050-6763975

 

 

 

 

 

שים לב : המידע הנחשף באתר אינטרנט זה אינו מהווה תחליף מכל סוג שהוא לייעוץ ולטיפול רפואי

 כל הזכויות שמורות למערכת "הקטר" 2005  
ניצה לוין  טלפקס : 03-9364272

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות הכתבות והתצלומים והם על אחריות המפרסם בלבד