לעמוד הראשי
  הקרון של עדה

  איפה אני נגמר ואיפה מתחיל העולם

כתבה: עדה שנים

פרופסור נילי כהן מאוניברסיטת תל אביב דנה בשאלה של "גורל מול בחירה חופשית" בהרצאה מאלפת, ששמעתי באוניברסיטת תל אביב.

האם הכול מוכתב ואין לנו יכולת בחירה? האם יכולת הבחירה שלנו והחופש שלנו הִנם אשליה?

ואם כך, האם אפשר לשפוט אותנו ולהעניש אותנו על מעשים שעשינו, שהרי הכול מוכתב בידי הגורל.

פרופ' נילי כהן מובילה אותנו דרך המיתוס היווני של אדיפוס ההורג את אביו, עבור דרך יונה הנביא המתמקח עם אלוהים, ודרך אברהם – החייב להיכנע לגורלו ולוותר על הצלת סדום ועמורה.

בין *הדטרמינזם המוחלט של שפינוזה לבין **האקזיסטנציאליזם , הטוען לאוטונומיה של האדם ולכוח שלו לשלוט בגורלו, נמצאת מערכת המשפט השופטת אותנו על פי תוצאות מעשינו, וזאת כדי לארגן את הסדר החברתי. מערכת המשפט תפקידה לווסת את החיים האנושיים בדרך המוסרית ביותר האפשרית, ולכן היא בוחרת בדרך האמצע.

היא תבחן את תוצאות מעשיו של האדם על פי מצבו המנטלי (מידת השפיות שלו), כוונתו, הרקע שלו, האם בשעה שביצע את המעשה ידע את העובדות לאשורן וכדומה.

המשורר והסופר רואים את הגורל והסדר הקוסמי, ואילו השופט רואה את אפשרויות הבחירה של הפרט.

פרופ' נילי מביאה כדוגמה את התייחסות מערכת המשפט למקרה של אדם שזכה בהגרלת מפעל הפיס. אותו אדם היה מסודר ורשם את מספר כרטיס ההגרלה. לרוע מזלו הכרטיס נגנב. כשבא לקבל את כספו סירב מפעל הפיס לשלם לו את הזכייה בטענה שברשומות הכנסת יש הוראה לתת את כספי הזכייה רק לאחר הצגת הכרטיס עצמו. בשעתו קבעו שני שופטים שמפעל הפיס נוהג כשורה. ורק שופט אחד שהיה בדעת מיעוט, טען שבעל הכרטיס זכאי לכספי הזכייה.

החלטת השופטים אז נשענה על הנורמה שעבודה וחריצות הם עקרונות "מוסריים" יותר לעשיית כסף מסתם מזל או גורל. היום משנה מערכת המשפט את תפיסתה, כיוון שערכי החברה שלנו משתנים. מותר לך לזכות בכסף בלי לעבוד. ולכן יצא פסק דין, המאשר לקבל כספי הזכייה גם אם אין בידך כרטיס. הגורל או המזל קיבלו ערך חדש בתפיסה המשפטית, מה גם שמפעל הפיס הוא מפעל התורם לחברה. אפשרות בחינת המציאות וקבלת החלטות נכונות ומוסריות נשללת מאדם שאיבד את שפיותו, ולכן טענת חוסר השפיות עובדת טוב כל כך במקרים רבים.

אנחנו יכולים לקבל החלטה להיכנע לחלוטין לגורלנו או מאידך לבחון את המציאות ולבחור בחירות, שיקדמו אותנו או ימנעו מאיתנו ומאחרים סבל.

במאמרי הקודם "קח אחריות" התייחסתי לאספקט הפסיכולוגי של תחושת האדם הנפגע, או תחושת הקורבן.

פרופ' נילי כהן הביאה בפנינו בהרצאתה את ההתייחסות המשפטית, המאפשרת לראות את מעשינו או מחדלינו לא רק מבחינה פסיכולוגית אלא גם מבחינה מוסרית וחברתית.

 

* גישה פילוסופית הטוענת שהכול מוכתב מראש בידי הגורל.

** גישה פילוסופית הטוענת שהאדם יכול לשלוט בגורלו כי הוא ישות אוטונומית.

 
 
 
 כל הזכויות שמורות למערכת "הקטר" 2005  
ניצה לוין  טלפקס : 03-9364272

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות הכתבות והתצלומים והם  על אחריות המפרסם בלבד